Mail varaus@normidmatkat.fi
Puhelin +358 400 441 491
Facebook

Valmismatkaehdot

Matkatoimisto NORMID on merkitty Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin rekisterinumerolla 2619/14/Mj. Noudatamme toiminnassamme lakia matkapalveluyhdistelmistä.

LINKKI:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

Matkatoimisto on asettanut vakuuden turvaamaan muun muassa ennakkoon maksetut matkat ja paluukuljetukset.

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 8. määrittelemä matkustajan oikeus siirtää matka toiselle asiakkaalle pätee lisäyksellä että matkanjärjestäjä voi tässä tapauksessa veloittaa lentolipun nimenvaihdon ja mahdollisien majoitusjärjestelyjen aiheuttamat kustannukset.

Yleisten valmismatkaehtojen ulkopuolelta matkanjärjestäjä painottaa, että erityisesti ulkoilmaohjelmissa ja maasto-olosuhteissa liikennekysymyksissä matkanjärjestäjän edustaja ei ole velvollinen neuvottelemaan turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi tehtävistä ratkasuista.

Yrityksen vakuuksien tilan voi helposti tarkistaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkisesta vakuusrekisteristä